Luettavaa

Koiran eroahdistus

Ylläpito

17 kommenttia

Koiran omistajalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä silloin, kun koira kärsii eroahdistuksesta. Yksin jäätyään koira haukkuu, tuhoaa kodin irtaimistoa, ulvoo tai saattaa tehdä tarpeitaan sisälle silloin kun se on eroahdistunut. Omistaja voi olla koiran haukkumisesta tietämätön, ellei naapuri huomauta siitä. Eroahdistuksen syynä voi olla myös jokin sairaus, joten ennen hoidon aloittamista on varmistuttava siitä, että koira on terve. Eroahdistuksen hoitoon kuuluu uusien käyttäytymismuotojen opettelu ja koiraa tuetaan vaikeissa ja pelottavissa tilanteissa. Eroahdistusta ei saada kuntoon hetkessä, vaan hoidossa edetään vaiheittain sen mukaan, miten koira edistyy. Silloin kun omistajat ovat sitoutuneet käytösongelmien hoitamiseen, on myös lopputulos yleensä hyvä.

Eroahdistuksen taustasyitä

Koiran sitoutuminen omistajaansa on ihanaa, mutta samalla myös yleisin syy lemmikin eroahdistukselle. Stressaantumisen taustasyynä on usein tarve pitää lauma koossa. Pennuilla yhdessäolon tarve esiintyy erityisen voimakkaana. Perheenjäsenten perään haikailu kehittyykin eroahdistukseksi varsin helposti, ellei pentua totuteta yksinoloon pienestä asti. Pennun tulisikin tottua siihen, että yksinolo on normaali elämään kuuluva tapahtuma. Eroahdistuksesta kärsivät todennäköisimmin koirat, joille ei ole opetettu yksinoloa. Pitkän kesäloman päättyminen ja sitä seurannut liian nopea paluu arkeen ja yksinoloon voivat ahdistaa herkkää koiraa.

Vaihtelevia oireita

Yksilöstä riippuen eroahdistus voi ilmetä hyvin erilaisilla tavoilla. Tyypillisesti eroahdistunut koira ulvoo tai haukkuu silloin, kun omistaja on poistunut paikalta. Eroahdistunut koira voi olla myös yliaktiivinen tai masentunut. Yliaktiivisuus ilmenee usein paikkojen tuhoamisena esimerkiksi ovia raapimalla tai ympäri asuntoa säntäilemällä samalla omistajaa etsien. Masentunut koira puolestaan saattaa pureskella omistajansa tavaroita. Eroahdistus voi myös aiheuttaa fyysisiä oireita. Tällöin koira saattaa tehdä tarpeensa sisälle. Koiran ahdistus on voimakkaimmillaan puolen tunnin aikana siitä, kun koira on jäänyt yksin. Useimpien koirien ahdistuneisuus ja aktiivisuus laskee matalammaksi tämän jälkeen. Koira saattaa havahtua jossain vaiheessa yksinoloonsa ja jatkaa oireilua. Koiralla on hyvä ajantaju ja se saattaa ahdistua, kun se tietää, että omistaja tulee kohta takaisin. Omistajalle tämä näkyy siten, että vastassa on ylikorostuneen riemastunut lemmikki. Hajut ovat tärkeitä myös eroahdistuksen kannalta, ja omistajan tuoksun vähentyessä asunnossa päivän aikana voi myös laukaista koiran eroahdistuksen.

Diagnosointi

Vaikean eroahdistuksen oikea diagnosointi vaatii sekä ongelmakoirakouluttajalta että eläinlääkäriltä paljon kokemusta käytöshäiriöiden hoidosta. Diagnosointi perustuu siihen, miten koira oireilee. Samalla täytyy varmistua siitä, että omistajalla on riittävästi motivaatiota ja sitoutumiskykyä eroahdistusterapiaan. Diagnosointi on helpompaa silloin, kun koiran yksinoloa on videoitu. Eroahdistusterapia toimii siten, että koiralle ja koko perheelle tehdään yksilölliset käytösneuvontaohjeet. Ohjeistus käydään läpi koko perheen kanssa. Terapia kestää kauan, joten siihen on sitouduttava. Terapia etenee vaiheittain sen mukaan, kun koira edistyy.

Käytösterapia

Koiran eroahdistuksen hoitamiseen ei ole olemassa nopeaa taikakeinoa, vaan hoito perustuu johdonmukaiseen ja systemaattiseen harjoitteluun. Koiran perushoidon on oltava kunnossa. Omistajan on oltava koko ajan selvillä siitä mitä tekee ja miksi. Omistajan ja koko perheen johdonmukainen käyttäytyminen ja toiminta erilaisissa arjen tilanteissa on tärkeintä eroahdistuneen koiran koulutuksessa. Epävarma koira tarvitsee omistajaltaan tukea ja turvaa. Koiran on voitava luottaa omistajaansa pelottavissa ja hankalissa tilanteissa. Omistajan ensimmäisenä tehtävänä onkin opettaa koira rauhoittumaan. Rauhoittumisharjoitukset aloitetaan kotona sisätiloissa. Paikoillaan rauhassa makaavaa koiraa palkitaan antamalla sille makupaloja ja kehumalla koiraa. Palkitsemisen kohteena on rauhallinen käytös. Eroahdistusta aletaan purkamaan opettamalla koira olemaan rauhallisesti yksin. Vakavasti eroahdistunut koira voi tarvita mielialalääkitystä. Koira kannattaa väsyttää pitkällä lenkillä ennen kuin se jätetään yksin. Koiran eroahdistusta voi helpottaa myös feromonivalmisteilla.

Kommentointi on suljettu.