Luettavaa

Suomen Kennelliitto: Eläinsuojeluasiamiehen virka tulisi vakinaistaa

Toimittaja

Ei kommentteja

Eläinsuojeluasiamiehen määräaikainen virka päättyy 31.12.2023, eikä virkaa enää jatketa. Suomen Kennelliiton näkemyksen mukaan eläinsuojelumiehen työ on tärkeää. Lakkauttamisen sijasta virka tulisi vakinaistaa.

– Vetoamme päättäjiin, että eläinsuojeluasiamiehen virkaan löytyisi rahoitus myös jatkossa. Eläinten hyvinvointia edistetään parhaiten yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka luo siltoja eri toimijoiden välille, painottaa Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

– Eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset luovat helposti hyvin jyrkkiä jakolinjoja eri näkökantojen välillä, ja siksi on tärkeää, että Suomessa on toimija, joka rakentaa yhteisymmärrystä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Eläinsuojeluasiamies on ollut tällainen sillanrakentaja. Viran rahoitusta olisi punnittava tästä näkökulmasta.

Eläinsuojeluasiamiehen viran vakinaistamisen ja nimikkeen muuttamisen eläinsuojeluvaltuutetuksi puolesta kantaa ovat ottaneet muun muassa maa- ja metsätalousministeriön alaiset seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat.

Lähde: Suomen Kennelliitto

Jätä kommentti