Ajankohtaista

Pelkäävä koira

Ylläpito

Ei kommentteja

Koira reagoi pelkäämällä ympäristössä kohtaamaansa ärsykkeeseen, joka voi olla eloton tai elävä kohde tai jokin tapahtuma. Pelkoa voi aiheuttaa pölynimuri, auto tai lapset, jos koira ei ole tottunut niihin. Koira voi kokea uudet ja erilaiset tilanteet epämiellyttävinä tai arveluttavina. Pelko suojelee eläintä tekemästä typeryyksiä. Tavallisesti pelko menee ohi, kun pelottava asia on poistunut koiran näköpiiristä tai pelon kohteeseen on totuttu.

Voimakkaat pelkoreaktiot

Pelko muuttuu epänormaalin voimakkaaksi silloin, kun koira ei totu pelkoa aiheuttavaan asiaan ilman apua. Koira voi pelätä sairaalloisen paljon kovia ääniä. Koiran pelko voi myös yleistyä ja laajentua koskemaan useita muitakin ääniä sekä myös äänien yhteydessä esiintyneitä ilmiöitä. Ukkospelko toimii hyvänä esimerkkinä. Koira pelkää aluksi ukkosen jyrinää, sen jälkeen myös salamointia, kovaa tuulta ja vesisadetta. Vähitellen pelon laukaisemiseen riittää pienikin ilmiöön. Koira voi reagoida ilmanpaineen muutokseen ennen ukkosmyrskyä. Mikäli pelkoreaktiot pääsevät näin pitkälle, on siedättäminen vaikeaa. Koiran pelkotiloihin kannattaakin puuttua ajoissa. Pelkäävä koira voi yrittää paeta uhkaavaksi kokemaansa tilannetta. Se voi myös hyökätä tai jähmettyä paikalleen. Koira voi myös teeskennellä välinpitämätöntä. Koira pyrkii vähentämään pelontunnettaan erilaisilla keinoilla. Koiran aikaisemmat kokemukset ja perimä vaikuttavat siihen, millä tavalla se reagoi pelkoon.

Pelon syyt

Koiralle on luontaista pelätä uusia asioita. Luonnossa pelko toimii eläintä suojaavasti, sillä se välttelee sille vaarallisia tilanteita. Jalostuksessa on suosittu pentumaisia ominaisuuksia, jotta koira on helpommin koulutettavissa ja hallittavissa. Koirista on pyritty tekemään myös rohkeampia kuin niiden esi-isät, jotta koiria voi käyttää paremmin ihmisille soveltuviin tarkoituksiin kuten esimerkiksi metsästykseen. Jos koira pelkää, on ihmisen ja koiran välinen yhteistyö ja elämä hankalaa. Arkuus on periytyvä ominaisuus. Koiran käyttäytymisestä 70-80 prosenttia on opittua, kaikki muu on oppimisen tulosta. Pennut matkivat emoaan, joten pelkäävä emo tartuttaa pelkonsa myös pentuihin. Pentujen pitäisi saada positiivisia kokemuksia uusista asioista varsinkin niistä, jotka tulevat olemaan osa niiden arkea. Pentu kannattaa totuttaa liikenteeseen, erilaisiin ääniin ja ihmisvilinään. Koiraa voidaan opettaa sietämään sellaisia asioita, joita se pelkäisi ilman koulutusta.

Äänipelon siedättäminen

Pelottavan asian kohdatessaan koira saattaa haluta mennä lähemmäksi pelkoa aiheuttavaa kohdetta. Pelko voi kuitenkin olla luontaista uteliaisuutta suurempi. Jos koira pakotetaan lähestymään pelottavaa kohdetta, pelko todennäköisesti pahenee. Kun koiraa totutetaan pelkoa aiheuttavaan asiaan, ei siltä saa vaatia liikaa. Koira ei saa ahdistua tai pelätä liikaa. Pelkäävä koira ei opi. Pelottaviin asioihin tottuminen voi viedä viikkoja tai jopa kuukausia, joten sille on annettava sen tarvitsema aika. Pelottavaan asiaan tottuminen vaatii pitkäjänteistä päivittäistä harjoittelua. Koira voidaan totuttaa vähitellen pelottavaan ääneen siten, että aluksi ääni on niin hiljainen, ettei koira reagoi siihen. Kun koira sietää harjoituksen kohteena olevia ääniä kohtuullisella voimakkuudella, siirrytään harjoituksissa seuraavaan vaiheeseen. Koiraa palkitaan joka kerran, kun pelottava ääni kuuluu. Parhaiten koiran peloista pääsee eroon asiantuntevan käytösneuvojan avulla.

Koiran tukeminen

Pelkotaipumusta ei saada poistettua kokonaan koulutuksesta ja siedättämisestä huolimatta. Äänipelosta kärsivää koiraa on autettava jatkossakin, vaikka se ei enää reagoisi ääniin. Harjoittelua jatketaan koko koiran elämän ajan. Mikäli koira pelkää ilotulituksia, sille kannatta varata hämärä ja hiljainen piilopaikka, jossa ilotulituksen äänet ja välähdykset eivät häiritse sitä. Nuorta koiraa voi totuttaa erilaisiin ääniin rauhallisessa ympäristössä vähitellen siten, että samaan aikaan tapahtuu jotain koiralle erityisen mieluisaa.

Tiesitkö?

Moni suomalaisjulkkis on viettänyt kirpakkaa pakkaspäivää uimalla avannossa. Janni Hussilla on lemmikkikoira Harri mukana reissussa.

Jätä kommentti