Luettavaa

Kuulo-ja tukikoirat

Ylläpito

Kuulokoira valmennetaan havaitsemaan ääniä, jotka ovat merkittäviä omistajalleen. Koulutuksen ansiosta koira ilmaisee havaitsemansa äänet omistajalleen koskettamalla häntä tassulla tai työntämällä kuonollaan, johdattaen sitten omistajan äänilähteen luo. Yleisimpiä ääniä, joihin kuulokoira reagoi, ovat esimerkiksi puhelin, palohälytin, ovikello ja herätyskello. Kuulokoira on korvaamaton apu niin huonokuuloisille kuin kuurollekin. Lisäksi laillinen oikeus sallii kuulokoiran seurata omistajaansa kaikkialle, minne tämä liikkuu.

Kuulo- ja tukikoirien merkitys

Kuulo- ja tukikoirat ovat muuttaneet monien ihmisten elämää merkittävällä tavalla. Nämä uskolliset ja älykkäät eläimet ovat paitsi avustajia, myös rakkaita perheenjäseniä. Heidän roolinsa on keskeinen niin kommunikaation, turvallisuuden kuin emotionaalisen tuenkin osalta.

Tukikoirat

Tukikoira puolestaan on erityisesti koulutettu avustamaan pitkäaikaissairaita ihmisiä. Sairauksia, joissa tukikoira voi olla avuksi, ovat muun muassa diabetes, epilepsia tai Parkinsonin tauti. Tukikoiran toimintaan kuuluu esimerkiksi varoittaminen vaarallisesti alhaisesta verensokerista tai avun hälyttäminen sairauskohtauksen sattuessa.

Monipuolinen apu

Molemmat, sekä kuulo- että tukikoirat, tarjoavat laajaa tukea omistajilleen sekä sisä- että ulkotiloissa. Omistajalleen erityisesti koulutettu koira parantaa tämän elämänlaatua monin eri tavoin, vahvistaen hallinnan tunnetta omassa elämässään. Koiran tuoma myönteinen vaikutus omistajansa elämään on merkittävä, tarjoten mahdollisuuden vuorovaikutukseen, oppimiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen, kuten säännöllisiin ulkoiluihin.

Kuulo- ja tukikoirien koulutus alkaa jo pentuikäisenä. Ei jokainen koira sovellu tähän tehtävään, vaan valinnassa kiinnitetään huomiota luonteeseen, oppimiskykyyn ja sopeutumiskykyyn. Alkukoulutus keskittyy perustaitoihin ja sosiaalistamiseen. Kun perustaidot ovat hallussa, alkaa erikoistaitojen opetus. Kuulokoirille opetetaan äänien tunnistamista ja merkkien antamista, kun taas tukikoirille opetetaan esimerkiksi esineiden hakemista tai avustamista tasapainon säilyttämisessä.

Kuulo- ja tukikoirien vaikutus elämänlaatuun

Arjen helpottaminen
Kuulo- ja tukikoirat helpottavat omistajiensa arkea monin tavoin. Ne tuovat turvaa, itsenäisyyttä ja mahdollistavat monille normaalia elämää.

Henkinen ja emotionaalinen tuki
Näiden koirien tuoma henkinen ja emotionaalinen tuki on korvaamatonta. Ne tarjoavat rakkautta, lohdutusta ja seuraa, mikä on erityisen tärkeää yksinäisyyden tai vaikeiden aikojen keskellä.

Yhdistyksen rooli

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry, perustettu vuonna 1993, alkoi toimia alun perin Kuulokoirayhdistyksenä, mutta laajensi toimintaansa tukikoiriin vuonna 2010. Pääasiassa vapaaehtoisvoimin pyörivä yhdistys saa rahoituksensa Raha-automaattiyhdistykseltä ja yksityisiltä lahjoituksilta. Yhdistys järjestää koulutuksia sekä tuleville käyttäjille että vapaaehtoisille tukihenkilöille.

Yhteydenotto ja vapaaehtoistyö

Haluavalle kuulo- tai tukikoiran omistajaksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä yhdistykseen ennen koiran hankintaa. Vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi voi ryhtyä kuka tahansa, jolla on kiinnostusta yhdistyksen toimintaan ja aiempaa kokemusta koirien kanssa toimimisesta.

Lisää aiheesta tarkemmin Kennelliiton sivulta: https://www.kennelliitto.fi/koirat/hyotykoirat/henkilokohtaiset-hyotykoirat/kuulo-ja-tukikoirat