Ajankohtaista

Koirien rekisteröintipalvelu avautuu vuodenvaihteessa

Ylläpito

Ruokaviraston ylläpitämä asiointipalvelu koiran haltijoille avautuu vuodenvaihteessa. Viranomaisen koirarekisteriin on tarkoitus ilmoittaa kaikki Suomessa olevat koirat, karvoihin katsomatta. Ennen 1.1.2023 syntyneen koiran haltijalla on koko ensi vuosi aikaa ilmoittaa koiransa tiedot viranomaisrekisteriin. Vuodenvaihteen jälkeen syntyvät koirat tulee ilmoittaa rekisteriin ennen koiran luovutusta uudelle haltijalle tai viimeistään kolmen kuukauden iässä.

Rekisteröinnin lisäksi koira tulee merkitä mikrosirulla, ellei koiralla entuudestaan jo sellainen ole. Arvioiden mukaan Suomessa on noin 700 000 koiraa, joista lähes 200 000 on ilman rekisteröintitietoja.

Rekisteröinti- ja tunnistevelvoite koskee myös Suomeen pysyvästi saapuvia koiria, jotka tulee ilmoittaa rekisteriin neljän viikon kuluessa saapumisesta. Sama velvoite koskee Suomessa väliaikaisesti yli kolme kuukautta oleskelevia koiria.

Koirien mikrosirutus ja rekisteröinti tulevat Suomessa pakolliseksi vuoden 2023 alusta osana maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetusta. Uuden koirarekisterin vastuuvirastoksi MMM nimesi hallinnonalaltaan Ruokaviraston.

Rekisteri voi auttaa ongelmien ehkäisyssä

Koirien pakollisella tunnistusmerkinnällä ja rekisteröinnillä pyritään ehkäisemään pentutehtailua, koirien laitonta maahantuontia ja nopeuttamaan löytökoirien kotiutumista. MMM on teettämiensä selvitysten perusteella arvioinut, että pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti saattaisivat osaltaan edistää koirien vastuullista kasvatus- ja myyntitoimintaa.

– Yksistään viranomaisrekisteri ei estä pentutehtailua tai koirien laitonta maahantuontia, mutta rekisteri voi olla viranomaisten apuna näiden ongelmien ehkäisemisessä: Viranomainen voi rekisteristä selvittää koiran pitäjien historiatietoja, jolloin palvelu voi tarjota yhden työkalun esimerkiksi pentutehtailun tunnistamiseen, sanoo ylitarkastaja Terhi Jääskeläinen Ruokavirastosta.

Suomessa on käytössä muitakin koirarekistereitä, eivätkä tiedot niistä siirry automaattisesti viranomaisrekisteriin. Koiran haltijan on itse ilmoitettava koiransa tiedot Ruokaviraston palveluun.

– Tiedot ilmoitetaan vahvan tunnistautumisen kautta. Tietojen ilmoittajan henkilöllisyys on näin ollen tiedossa, eikä ilmoittaja voi olla kuka tahansa. Tulevaisuudessa viranomaisrekisteri tulee tarjoamaan tietojen siirtoa varten rajapintoja eri toimijoille, sanoo kehittämisasiantuntija Kirsi Vehkakoski Ruokavirastosta.

Rekisteröimishintaa ei vielä tiedetä

Koiran ilmoittaminen rekisteriin on maksullista, mutta rekisteröintisumma ei ole vielä Ruokaviraston tiedossa. MMM määrittää maksuasetuksella, paljonko maksu tulee olemaan. Yleensä maksuasetukset tulevat myöhemmin joulukuussa. Koirarekisterin maksulla on tarkoitus kattaa rekisteröinti- ja asiakaspalvelun aiheuttamat kulut, joita Ruokavirasto on arvioinut useamman vuoden aikajänteellä. Ruokavirasto ei voi kerätä rekisteröinnillä voittoa. Rekisteröintimaksun suuruutta seurataan ja tarkistetaan myöhemmin tarvittaessa.

Koirien rekisteröintipalvelun lisäksi rekisteröinnin asiakaspalvelu aloittaa työnsä 2.1.2023. Näiden palveluiden yhteystiedot ilmoitetaan lähempänä niiden avautumista Ruokaviraston nettisivuilla.

Lue lisää:

Koirarekisteri
Usein kysyttyä koirarekisteristä
MMM:n asetus koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä (68/2022)