Luettavaa

Koiran näkö – miten koira aistii värit

Ylläpito

Koiran näkökyky eroaa huomattavasti ihmisen näkökyvystä. Vaikka koirilla on erinomainen hajuaisti ja kuulo, niiden näkökyky ei ole yhtä tarkka kuin ihmisillä. Koirilla on vähemmän tappisoluja silmissään, mikä vaikuttaa niiden kykyyn erottaa värejä.

Ihmisillä on kolmenlaisia tappisoluja, jotka vastaavat punaista, vihreää ja sinistä väriä. Koirilla sen sijaan on vain kahdenlaisia tappisoluja, jotka vastaavat sinistä ja keltaista. Tämä tarkoittaa, että koirat eivät näe värejä samalla tavalla kuin ihmiset.

Värihavainto

Koirat näkevät maailman lähinnä sinisen ja keltaisen sävyinä. Ne eivät pysty erottamaan punaista ja vihreää väriä, mikä tekee niistä värisokeita tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi punainen lelu saattaa näyttää koiralle samanlaiselta kuin vihreä nurmikko.

Vaikka koirien värihavainto on rajoittunut, ne ovat erittäin hyviä erottamaan harmaan eri sävyjä. Tämä auttaa niitä hämärässä, koska ne voivat nähdä hyvin vähän valoa. Koirilla on myös enemmän sauvasoluja silmissään, mikä parantaa niiden kykyä nähdä hämärässä.

Näön terävyys

Koirien näöntarkkuus ei ole yhtä hyvä kuin ihmisillä. Ihmisen näkö on noin 20/20, kun taas koirien näkö on arvioitu olevan noin 20/75. Tämä tarkoittaa, että koira näkee esineet epätarkemmin ja niiden täytyy olla lähempänä nähdäkseen ne selvästi.

Koirien näkökyky on kuitenkin optimoitu liikkeen havaitsemiseen. Ne voivat havaita liikkuvat esineet ja kohteet paljon paremmin kuin paikallaan olevat. Tämä ominaisuus on peräisin niiden petoeläin esi-isiltä, jotka luottivat liikkeeseen saalistuksessa.

Syvyysnäkö

Koirien syvyysnäkö on myös erilainen kuin ihmisten. Koska niiden silmät sijaitsevat pään sivuilla, niiden binokulaarinen näköalue on kapeampi. Tämä tarkoittaa, että koirien kyky arvioida etäisyyksiä ei ole yhtä tarkka kuin ihmisillä.

Vaikka koirien syvyysnäkö ei ole yhtä hyvä kuin ihmisillä, niiden laaja näkökenttä kompensoi tämän. Koirilla on laajempi perifeerinen näkö, mikä tarkoittaa, että ne voivat havaita liikkeen laajemmalta alueelta ilman, että niiden tarvitsee liikuttaa päätään.

Näkökenttä

Koirilla on laajempi näkökenttä kuin ihmisillä. Tämä johtuu siitä, että niiden silmät ovat sijoittuneet enemmän pään sivuille. Koirien näkökenttä voi olla jopa 250 astetta, kun taas ihmisten näkökenttä on noin 180 astetta.

Tämä laaja näkökenttä auttaa koiria havaitsemaan ympäristössään tapahtuvan liikkeen ja mahdolliset uhkat tai saaliit. Se on myös hyödyllinen niiden sosiaalisessa kanssakäymisessä, sillä ne voivat seurata lajitovereidensa liikkeitä paremmin.

Värien tunnistaminen

Koirat eivät pysty tunnistamaan värejä samalla tavalla kuin ihmiset. Kuten aiemmin mainittiin, niiden värinäkö rajoittuu sinisen ja keltaisen sävyihin. Tämä vaikuttaa siihen, miten ne näkevät ympäristönsä ja erottavat esineet.

Esimerkiksi puna-vihreä väri on koirille vaikea erottaa, mutta sininen-keltainen kontrasti on paljon selvempi. Tämä on tärkeä huomio esimerkiksi lelujen tai treenivälineiden valinnassa, jotta koira voi helposti havaita ja erottaa ne ympäristöstään.

Värinäön rajoitukset

Koirien värinäön rajoitukset eivät kuitenkaan estä niitä toimimasta tehokkaasti ympäristössään. Koirat kompensoivat näitä rajoituksiaan muiden aistiensa avulla. Niiden erinomainen hajuaisti ja kuulo auttavat niitä navigoimaan ja löytämään asioita, joita ne eivät välttämättä näe selvästi.

Monet koiranomistajat käyttävät tätä tietoa hyödykseen valitessaan tarvikkeita, jotka ovat koirien helposti havaittavissa. Tämä parantaa koiran elämänlaatua ja tekee leikkimisestä ja harjoittelusta miellyttävämpää ja tehokkaampaa.

Lista: Koiran näkökyvyn piirteet

  1. Vähemmän tappisoluja kuin ihmisillä
  2. Näkevät pääasiassa sinisen ja keltaisen sävyjä
  3. Eivät erota punaista ja vihreää väriä
  4. Hyvät erottamaan harmaan eri sävyjä
  5. Huonompi näöntarkkuus (20/75 verrattuna 20/20)
  6. Hyvä liikkeen havaitsemisessa
  7. Kapeampi binokulaarinen näköalue
  8. Laajempi näkökenttä (250 astetta verrattuna 180 asteeseen)
  9. Värien tunnistaminen rajoittuu siniseen ja keltaiseen
  10. Värinäön rajoitukset kompensoidaan muilla aisteilla