Ajankohtaista

Kennelliitto julkaisi seitsemän tavoitetta seuraavalle hallituskaudelle: koirien lakisääteinen rekisteröinti ja tunnistusmerkintä toteutettava viipymättä

Ylläpito

Suomen Kennelliitto on julkaissut seitsemän tavoitetta seuraavalle hallituskaudelle. Tavoitteiden toteuttaminen edistäisi ihmisen vastuuta eläinten ja ympäristön hyvinvoinnista, parantaisi tasa-arvoa sekä lisäisi yleistä turvallisuutta.

Kuva: Sami Keränen

Suomessa on 700 000 koiraa, joten koiran omistaminen koskettaa valtaosaa suomalaisista tavalla tai toisella. Valtakunnallisella politiikalla ja lainsäädännöllä luodaan raamit sille, että voimme elää hyvää elämää koiran kanssa. Kannustamme kaikkia koiranomistajia selvittämään ennen eduskuntavaalien äänestyspäätöstä, miten ehdokkaat suhtautuvat koiraharrastajien esille nostamiin teemoihin, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Suomen Kennelliiton viestit vuosien 2019–2023 hallituskautta varten ovat:

  1. Lakisääteinen koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on toteutettava viivytyksettä
  2. Monipuolisista koiraharrastusmahdollisuuksien edellytyksistä on huolehdittava koko maassa
  3. Lainsäädännön on tuettava vastuullista koirankasvatusta
  4. Verkkokauppa-alustoilla koirien myyjiltä on vaadittava vahvaa tunnistautumista
  5. Susikannan hoidossa on turvattava koiravahinkojen ennaltaehkäisy
  6. Rajat räiskeelle – järeämmät ilotulitteet siirtymäajalla vain ammattilaisten käyttöön
  7. Avustajakoirille on annettava opaskoiria vastaava status

Nykyisen eduskunnan käsiteltävänä olevaan esitykseen eläinten hyvinvointilaista on kirjattu, että koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti lisätään eläinten tunnistamislainsäädäntöön.

Koirien lakisääteistä tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä kannatetaan laajasti niin järjestöjen, eläinlääkäreiden, viranomaisten kuin poliitikkojen kesken. Ne tulisikin toteuttaa viipymättä. Kennelliiton rekisterissä on kolme neljästä Suomen koirasta ja meillä on hyvät valmiudet laajentaa järjestelmä kattamaan myös muut koirat, Lehkonen painottaa.

Kennelliitto muistuttaa, että koirien ja omistajien yksilöllinen tunnistaminen ovat perusedellytys sille, että vastuutonta koiranpitoa ja koirahyökkäyksiä voidaan ennaltaehkäistä. Lisäksi lainsäädännöllä on tuettava vastuullista, koirien kasvatusta ja kuultava eläinten hyvinvointilain asetusten käsittelyssä Kennelliittoa asiantuntijana.

Erityisesti heinäkuussa alkavaa Euroopan unionin puheenjohtajakautta ajatellen Suomen tulee kehittää puuttumiskeinoja pentutehtailuun ja koirien laittomaan maahantuontiin. Kennelliitto esittää, että verkkokauppa-alustoilla koirien myyjiltä tulisi vaatia vahvaa tunnistautumista.

Harrastusmahdollisuudet on turvattava

Koiraharrastustoiminnassa on mukana satojatuhansia suomalaisia. Koiralle harrastukset mahdollistavat sen lajityypillisten ja rodunomaisten käyttäytymistarpeiden toteuttamisen, joten ne edistävät koiran hyvinvointia ja yhteiskuntakelpoisuutta.

Seuraavan hallituksen on huolehdittava siitä, ettei harrastustoimintaa hankaloiteta liian byrokraattisilla tai kalliilla järjestämisvelvoitteilla. Harrastusmahdollisuuksien alueellista tasa-arvoa on parannettava mahdollistamalla asianmukaisten koiraharrastuspaikkojen rakentaminen. Sisäkäyttöisiä harrastustiloja tarvitaan myös harvemmin asutuilla alueilla. Kasvukeskuksissa puolestaan on turvattava koirien ulkoilutuksen mahdollistavat viher- ja virkistysalueet sekä koirapuistot ja -aitaukset.

Koirien koulutus- ja koetoimintaa luonnossa vaikeuttavat olennaisesti suurpedot. Viime vuosina sudet ovat tappaneet 20–50 koiraa vuodessa ja vahingot ovat keskittyneet syksyyn. Kennelliitto haluaa yhdessä eri toimijoiden kanssa hakea ratkaisuja ongelmiin muiden muassa kansallisessa sudenhoitosuunnitelmassa. Ensi hallituskaudella koiravahinkojen ennaltaehkäisyä on määrätietoisesti jatkettava.

Alle kuukaudessa eduskuntakäsittelyyn vaaditut 50 000 allekirjoitusta saanut Rajat räiskeelle -kansalaisaloite tulee seuraavalla vaalikaudella käsitellä huolellisesti ja pohtia vakavasti, haluammeko yhteiskuntana vielä sallia ilotulitteiden aiheuttamia haittoja entiseen tapaan. Lisäksi Kennelliitto edellyttää, että opaskoirien tavoin fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten avustajakoirien koulutus- ja ylläpitokulut tulee kustantaa julkisista varoista. Näin useammat saisivat koirasta tarvitsemansa avun.